คณิตศาสตร์ เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาต่อหลากหลายสาขาอาชีพถ้านักเรียนต้องการมีโอกาสมากกว่าคนอื่นในการเลือกศึกษาต่อในอนาคต ครูแนะนำว่าอย่าทิ้งวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าเรียนไม่เข้าใจอย่างไร นักเรียนสามารถสอบถามครูได้ตาม  อีเมล์ หรือดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดูคลิปประกอบการสอนของแต่ละหัวข้อได้ครับ

                                                                                              ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ

                                                                                              กุมภาพันธ์ 2023

ข่าว อัพเดทหน้าเว็บ  มีอะไรใหม่บ้าง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารหรือรับชมคลิปได้แล้ววันนี้

75.  คลิปตะลุยโจทย์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2(จบ)

        (อัพเดท 25 มี.ค. 2567)

74.  เอกสารคณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

(อัพเดท 24 ก.ย. 2566)

73.  Home คลิปติวสอบปลายภาค คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค33203)

         (อัพเดท  21 ก.ย. 2566)

72.  คลิปตะลุยโจทย์ ม.4 เรื่อง เซต

(อัพเดท 19 ก.ย. 2566)

71.  Home เอกสารประกอบการติวแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

         วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค33203) แคลคูลัสและลำดับ-อนุกรม

         อนันต์   (อัพเดท 19 ก.ย. 2566)

70.  คลิป ม.4  ตะลุยโจทย์เรื่อง จำนวนจริงและพหุนาม

          (อัพเดท 17 ก.ย. 2566)

69.  Home  คลิปติวเตรียมสอบปลาย ม.6 ภาคเรียนที่ 1 

         วิชาคณิตศาสตร์ 5 และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 

         (อัพเดท 16 ก.ย. 2566)

68.   Home เอกสารประกอบการติวสอบปลายภาค วิชาคณิตศาสตร์5

           (ค33103) และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ค33105)

           (อัพเดท  15 ก.ย. 2566)

67.  คลิป ตะลุยโจทย์ จำนวนเชิงซ้อน

           (อัพเดท  15 ก.ย. 2566)

66.  คลิป ม.6  การสอนเรื่อง ลำดับและอนุกรม EP:8 

          มูลค่าปัจจุบันและมูค่าอนาคต และ ค่างวด

         (อัพเดท  12 ก.ย. 2566)

65.  คลิป ตะลุยโจทย์ วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น

         (อัพเดท 10 ก.ย. 2566)

64.  คลิป ตะลุยโจทย์ แคลคูลัส ตอนที่ 2

         (อัพเดท 4 ก.ย. 2566)

63.  คลิป ตะลุยโจทย์ แคลคูลัส ตอนที่ 1

         (อัพเดท 3 ก.ย. 2566)

62. คลิป ม.6 การสอนเรื่อง ลำดับและอนุกรม EP:7 ดอกเบี้ย

        (อัพเดท 2 ก.ย. 2566)

61.  คลิป ม.6 การสอนเรื่อง ลำดับและอนุกรม EP:6

         (อัพเดท 2 ก.ย.2566)

60. คลิป ม.6 การสอนเรื่อง แคลคูลัส EP:7

        (อัพเดท  26 ส.ค. 2566)

59. คลิป ม.6 การสอนเรื่อง แคลคูลัส EP:6

        (อัพเดท  26 ส.ค. 2566)

58.  แจ้งรายละเอียดของเนื้อหาในคลิปการสอน

         (อัพเดท 25 ส.ค. 2566)

57. คลิป ม.6 ซ่อมเสริม กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

        วิชาคณิตศาสตร์5 (ค33103)

        (อัพเดท 29 ก.ค. 2566)  (นำออกไปแล้วสามารถติดตามดูได้ที่ ช่องyoutube "Jacksupermath")

56. คลิป home  ซ่อมเสริม กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

        วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค33203)

        (อัพเดท 29 ก.ค. 2566)  (นำออกไปแล้วสามารถติดตามดูได้ที่ ช่องyoutube "Jacksupermath")

55. คลิป ม.4 การสอนเรื่อง เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น EP:5 ตอนจบ

         (อัพเดท 25 ก.ค. 2566)

54. คลิป home ติวสอบกลางภาคเรียนที่ 1 คณิตศาสตร์ 5 (ค33103)

       (อัพเดท 22 ก.ค. 2566)  (นำออกไปแล้วสามารถติดตามดูได้ที่ ช่องyoutube "Jacksupermath")

53. คลิป ม.4 การสอนเรื่อง เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น EP:3 ,   

         EP:4       (อัพเดท 19 ก.ค.2566)

52. คลิป home ติว ม.6 สอบกลางภาค คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 

        (ค33203)

       (อัพเดท 15 ก.ค. 2566)  (นำออกไปแล้วสามารถติดตามดูได้ที่ ช่องyoutube "Jacksupermath")

51. คลิป ม.6 การสอนเรื่อง แคลคูลัส EP 5

      (อัพเดท 15 ก.ค. 2566)

50. คลิป ม.4 การสอนเรื่องเมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น EP:1 - 

         EP:2      (อัพเดท 2 ก.ค. 2566)

49. คลิป ม.5 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม EP:5 และ EP:6

       (อัพเดท 30 มิ.ย. 2566)

48. ตารางกิจกรรมเตรียมสอบ tcas67

        (อัพเดท 29 มิ.ย.2566)

47.  คลิป home  ติวก่อนสอบลำดับเลขคณิต 2566

        (อัพเดท 17 มิ.ย.2566)

46. คลิป ม.5 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม EP:4

       (อัพเดท 12 มิ.ย. 2566)

45. เอกสารฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5 ภาคเรียนที่ 1

      (อัพเดท 10 มิ.ย. 2566)

44. คลิป ม.4 ภาคตัดกรวย เรื่องไฮเพอร์โบลา

        (อัพเดท 6 มิ.ย. 2566)

43. คลิป ม.6 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและลอการิม EP:1 - EP:3

        (อัพเดท 5  มิ.ย. 2566)

42. คลิป ม.4 ภาคตัดกรวย เรื่อง วงรี

        (อัพเดท 25 พ.ค. 2566)

41.  คลิป home ครอบครัวของกราฟและการนำไปใช้

         (อัพเดท 19 พ.ค. 2566)

40.  คลิป home การหารสังเคราะห์ด้วยดีกรี1ต่างกันอย่างไร

        (อัพเดท 17 พ.ค. 2566)

39. คลิป ม.4 ภาคตัดกรวย เรื่อง พาราโบลา

       (อัพเดท 8 พ.ค. 2566)

38. คลิป ม.4 ภาคตัดกรวย เรื่อง วงกลม

      (อัพเดท  8 พ.ค. 2566)

37. คลิป ม.6 แคลคูลัส EP:2 (เพิ่มเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชัน)

      (อัพเดท 5 พ.ค.2566)

36. คลิป ม.4 เรขาคณิตวิเคราะห์และเส้นตรง EP:1 , EP:2

        (อัพเดท 4 พ.ค. 2566)

35. คลิป ม.4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP:4

        (อัพเดท 4 พ.ค. 2566)

34. คลิป home เทคนิคการเขียนกราฟ  

        (อัพเดท 1 พ.ค.2566)

33. คลิป ม.4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP:3

        (อัพเดท 25 เม.ย. 2566)

32.  คลิป ม.4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP:1 , EP:2

(อัพเดท 19 เม.ย. 2566)

31.  คลิป home เทคนิคการหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนด้วยกราฟ

       (อัพเดท 17 เม.ย. 2566)

30. ปรับเอกสาร ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและลอการิทึมใหม่

        (อัพเดท 15 เม.ย. 2566)

29. เอกสาร ข้อสอบคณิตประยุกต์ 1 A-level (มีนาคม 2566)

       (อัพเดท14 เม.ย. 2566 )

28. เอกสาร ข้อสอบคณิตประยุกต์2 A-level (มีนาคม 2566)

      (อัพเดท  8 เม.ย. 2566)

27. คลิป ม.4 จำนวนจริง EP: 4 และ EP:5 (ตอนจบ)

       (อัพเดท 6 เม.ย. 2566)

26. คลิป ม.4 จำนวนจริง EP:3

        (อัพเดท 3 เม.ย.2566 )

25. คลิป ม.4 จำนวนจริง  EP:1 ,EP:2

        (อัพเดท 31 มีนาคม 2566)

24.  คลิป ม.4 ตรรกศาสตร์ EP:3

        คลิป ม.4  ตรรกศาสตร์ EP:4(ตอนจบ)

        (อัพเดท 20  มีนาคม 2566)

23. คลิป home เทคนิคการหาขนาดของมุมที่เกิดจากเส้นตรง 2 เส้น

        ตัดกัน       (อัพเดท 19 มีนาคม 2566)

22.  เอกสารประกอบการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 เรื่องจำนวนเชิงซ้อน

(อัพเดท 17 มี.ค. 2566)

21.  คลิป ม.4 ตรรกศาสตร์ EP:2

        (อัพเดท 14 มีนาคม 2566)

20.  ข้อสอบPAT1 เรื่อง ตรรกศาสตร์ 2556-2565

(อัพเดท 14 มีนาคม 2566)

19. ข้อสอบ PAT1 เรื่องเซต 2556-2565

        (อัพเดท 14 มีนาคม 2566)

18.  คลิป ม.4 เซต EP:3 ตอนจบ

         คลิป ม.4 ตรรกศาสตร์ EP:1 

(อัพเดท 14 มีนาคม 2566)

17. เอกสารประกอบการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ

        (อัพเดท 8 มีนาคม 2566)

16.  คลิป ม.4 เซต EP:1 และ เซต EP:2

(อัพเดท 6 มีนาคม 2566)

15. คลิป ม.6 แคลคูลัส EP:3 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  และ  EP:4 

        (อัพเดท 6 มีนาคม 2566)

14.  คลิป home เทคนิคคิดลัดคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ 5 คลิป 

  (อัพเดท 6 มีนาคม 2566)

13. ข้อสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา รอบระดับเขต   

        พื้นที่การศึกษา (อัพเดท 2 มี.ค. 2566)

12.  ข้อสอบ Cambridge Assessment International Education 

  (A-Level)  (อัพเดท 2 มี.ค. 2566)

11. เอกสารรวมข้อสอบ PAT1 เรื่องจำนวนเชิงซ้อน (พศ.2549-2565)

 (อัพเดท 22 ก.พ. 2566)

10. เอกสารประกอบการเรียนระดับชั้น ม.5

 ภาคเรียนที่ 1 ตรีโกณมิติและการประยุกต์

(อัพเดท 21 ก.พ. 2566)

9.  เอกสารประกอบเรียนระดับชั้น ม.4

ภาคเรียนที่ 2 เรื่อง เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น

(อัพเดท 21 ก.พ. 2566)

8.  เอกสารประกอบการเรียนระดับชั้นม.4 

ภาคเรียนที่ 1 เรื่อง ตรรกศาสตร์  จำนวนจริงและพหุนาม

(อัพเดท 21 ก.พ. 2566)

7.   คลิปการสอน ม.6 

 เรื่อง ลำดับและอนุกรม EP:1 , EP:2 , EP:3 , EP:4 และ EP:5

(อัพเดท 13 ก.พ. 2566)

6.  เอกสารประกอบการเรียนระดับชั้น ม.5

ภาคเรียนที่ 1 เรื่อง ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

(อัพเดท 8 ก.พ. 2566)

5.  เอกสารประกอบการเรียนระดับชั้น ม.4

      ภาคเรียนที่ 1 เรื่อง เซต

     ภาคเรียนที่ 2  เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เรขาคณิตวิเคราะห์และ                                   ภาคตัดกรวย

(update 8 ก.พ.2566)

4.   คลิปการสอน ม.6 

 เรื่องแคลคูลัส EP:1 และ EP:2 เรื่อง ลิมิตของฟังก์ชัน

(อัพเดท 8 ก.พ. 2566)

3. เอกสารข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

    (update 8 ก.พ.2566)

2. เอกสารประกอบการเรียนระดับชั้น ม.6 (โรงเรียนหอวัง) ภาคเรียนที่ 1        และ 2 (update 7 ก.พ. 2566)

1. เอกสารตะลุยโจทย์ 10 พ.ศ. เพื่อเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์1

       A-level  (update 6ก.พ.2566)

คุยกันก่อน

ครูแจ็คได้รับการอบรมการสร้างเว็บ .in.th จากคณะวิทยากรของสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำโดยอาจารย์พูนศักดิ์และทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านนี้ จึงมีความคิดว่าอยากจะเผยแพร่คณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเอกสารที่ใช้สอนหรือติวสอบ รวมทั้งเทคนิกพิเศษที่ครูได้สะสมมานานหลายสิบปี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเพื่อแบ่งปันเพื่อนครูที่น้ำยังไม่เต็มแก้วได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการเรียนการสอน

เอกสารที่เปิดให้ดาวน์โหลด ขออนุญาตสงวนลิขสิทธิ์เชิงพานิชย์ทุกกรณีครับ ถ้านำไปใช้ ขอให้อ้างอิงจาก www.jacksupermath.in.th ด้วยครับ

หมายเหตุ ถ้าติดขัดตรงไหน อยากแจ้งหรือปรึกษาอะไร สามารถติดต่อได้ที่

อีเมล์ jacksupermath@gmail.com    หรือ

เพจ facebook : Jacksupermath

Free    download    and    learning

การหาสมการของกราฟโดยใช้ครอบครัวของกราฟ

การหารสังเคราะห์ที่สัมประสิทธิ์ตัวหารเป็น 1 กับไม่เป็น 1 ต่างกันยังไง

ดูเลยครับ!!

หารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ใช้วาดกราฟ สะดวกสุดๆๆครับ...ดูเลย

เทคนิคการเขียนกราฟของฟังก์ชัน

หาสมการเส้นตรงแบบทั่วไป บรรทัดเดียวจบ คิดไง....คลิปนี้เลยคร้าบบบบ

หาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต คิดในใจ ทำได้ไง.....ดูคลิปนี้ครับ !!!

หาลิมิตของลำดับแบบที่มีรากที่สอง โดยไม่ต้องเอา conjugate คูณ 

ไม่ต้องทำ 8-10 บรรทัด (2 - 3 บรรทัดพอ)...ทำได้ไง ต้องดูคลิปนี้ครับ !!!!

ถ้าไม่ดูคลิปนี้ จะทำโจทย์เมทริคซ์แบบนี้ได้ยังไง....ไปดูเล้ยยยยย!!!!!

คณิตศาสตร์ประยุกต์1 A-level มีนาคม 2566

คูณจำนวนสองหลักพิเศษๆยังไง จึงจะรวดเร็ว ..ไปดูเล้ยยยยย........

Facebook
Facebook
YouTube

youtube channel

จำนวนผู้เยี่ยมชม